Tai Newydd

Datblygiadau sydd ar y gweill

Mae gennym dros 6,300 o gartrefi ar rent cymdeithasol ond mae galw mawr am fwy ohonynt..

Er mwyn ceisio cwrdd â’r angen yma, rydym yn adeiladu cartrefi newydd.


Gwynedd

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd.

Manylion cyswllt Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd:

Ffôn: 01286 685100
Gwefan: www.gwynedd.llyw.cymru/taicymdeithasol


Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu tai yn y lleoliadau isod:

Kwik Save Hen Safle Kwik Save, Stryd Fawr Bangor

 • 4 x Fflat 1 ystafell wely
 • 5 x Fflat 2 ystafell wely

Trem Elidir Trem Elidir, Bangor

 • 4 x Fflat 1 ystafell wely
 • 4 x Fflat 2 ystafell wely

Meusydd Llydain, Penrhyndeudraeth

 • 3 x ty tair ystafell wely
 • 3 x ty dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda Brenig Construction
 • Dyddiad cwblhau – Ionawr 2019

Rhos Isa, Criccieth

 • 6 tŷ dwy-ystafell wely a 4 dŷ tair-ystafell wely
 • Contractwr - Williams Homes (Bala) Cyf
 • Dyddiad cwblhau– Mawrth 2019

NHS TywynCanolfan Iechyd GIG, Tywyn

 • 4 tŷ dwy-ystafell wely, 4 fflat un-ystafell wely a 4 fflat dwy-ystafell wely (fflatiau wedi eu dynodi ar gyfer pobl hŷn dros 55 oed)
 • Contractwr - Williams Homes (Bala) Cyf
 • Dyddiad cwblhau– Mawrth 2019

Maes Coetmor, Bethesda

 • 10 tŷ tair-ystafell wely a 8 tŷ dwy-ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda DU Construction
 • Dyddiad cwblhau – Ionawr 2020

Conwy

Mae Poisi Tai Cyffredin yn cael ei weithredu yng Nghonwy.
Os ydych yn trio am dŷ yn Sir Conwy, rhaid i chi gyflwyno cais i dîm Datrysiadau Tai Conwy:Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu tai yn y lleoliadau isod:

Pennant Hall Pennant Hall, Penmaenmawr

 • 7 x Fflat 1 ystafell wely
 • 7 x Fflat 2 ystafell wely
 • Dyddiad cwblhau 2020

Ffordd Dolwen, Betws yn Rhos Ffordd Dolwen, Betws yn Rhos

 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • Dyddiad Cwblhau - hwyr yn 2019

Sir Ddinbych

Mae Poisi Tai Cyffredin yn cael ei weithredu yn Sir Dinbych.

Os ydych yn trio am dŷ yn Sir Dinbych, rhaid i chi gyflwyno cais i gael eich ychwanegu i Sir Dinbych


Ar hyn o bryd rydym yn adeiladu tai yn y lleoliadau isod:

Trefnant Arms Trefnant Arms

 • 8 x Tŷ 2 ystafell wely
 • 4 x Tŷ 3 ystafell wely
 • 1 x Byngalo 2 ystafell wely

Datblygiadau wedi’u cwblhau

Y Garreg, Groeslon

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwyr - WF Claytons
 • Dyddiad cwblhau - Tachwedd 2018

Tan yr EglwysTan yr Eglwys, Abererch

 • 2 x byngalo dormer dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda T. Banks Ltd
 • Dyddiad cwblhau – Hydref 2018

Plas y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • 4 x fflat un llofft
 • 4 x tŷ dwy lofft
 • 2 x tŷ tair llofft
 • Contractwr – Watkin Jones Homes
 • Dyddiad cwblhau – Mai 2018

Penmorfa, Tywyn

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwr - Chesworth Brothers
 • Dyddiad cwblhau - Gwanwyn 2018

Plas yr Wylan, Bangor

 • 3 fflat un ystafell wely
 • 6 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwr – GMC

Tan y Bryn, Bangor

 • 6 ty dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Chwefror 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Llys Mathieson, Tŷ Cegin, Bangor

 • 5 tŷ dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Mae’r stad wedi cael ei henwi ar ôl cyn-bennaeth tai Arfon, y diweddar Oscar Mathieson a wnaeth llawer i gymuned Maesgeirchen

Fflatiau Stryd Edmund ac Ambrose, Hirael, Bangor

 • 10 fflat un ystafell wely
 • 5 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – Anthony Dever
 • Dyddiad cwblhau – Pasg 2017

Tir Tywod, Pwllheli

 • 4 ty dwy ystafell wely
 • 3 byngalo dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Contractwyr – GMC

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084 neu ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Wenallt Uchaf, Dolgellau

 • 8 ty dwy ystafell wely
 • 4 ty tair ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – GMC
 • Dyddiad cwblhau – Gwanwyn 2017
Yn ôl i'r top