Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd yn landlord cymdeithasol gyda 6,300 o gartrefi ar hyd a lled Gwynedd. Ar hyn o bryd ‘rydym yn buddsoddi £136 miliwn i sicrhau bod ein cartrefi yn cyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC).

Datblygiadau Adeiladu o'r Newydd

Credyd Cynhwysol

Newyddion

Diwrnod golff yn casglu arian at Macmillan
12/02/2018
Staff a contyractwyr yn casglu £2400 at Macmillan mewn diwrnod golff diweddar.

darllen mwy

Facebook

Twitter