Adeiladu o'r newydd

Datblygiadau sydd ar y gweill

Mae gan CCG dros 6,200 o gartrefi ar rent cymdeithasol ond mae galw mawr am fwy ohonynt..

Er mwyn ceisio cwrdd â’r angen yma, mae CCG yn adeiladu cartrefi newydd.

Er mwyn cael eich ystyried am dy cymdeithasol mae’n rhaid i’ch enw fod ar Gofrestr Dai Gyffredin Gwynedd. Gallwch gysylltu gyda Tîm Opsiynau Tai Cyngor Gwynedd ar 01286 685100 neu cliciwch yma i fynd i'w gwefan.


Ar hyn o bryd rydym yn adeiladau tai yn y lleoliadau isod:

Y Garreg, Groeslon

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwyr - WF Claytons
 • Dyddiad cwblhau - Haf 2018

Meysydd Llydan, Penrhyndeudraeth

 • 3 x ty tair ystafell wely
 • 3 x ty dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda Brenig Construction
 • Dyddiad cwblhau – Tachwedd 2018

Tan yr Eglwys, Abererch

 • 2 x byngalo dormer dwy ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda T. Banks Ltd
 • Dyddiad cwblhau – Hydref 2018

Waun Helyg, Criccieth

 • 6 tŷ dwy-ystafell wely a 4 dŷ tair-ystafell wely
 • Contractwr - Williams Homes (Bala) Cyf
 • Dyddiad cwblhau– Mawrth 2019

NHS TywynCanolfan Iechyd GIG, Tywyn

 • 4 tŷ dwy-ystafell wely, 4 fflat un-ystafell wely a 4 fflat dwy-ystafell wely (fflatiau wedi eu dynodi ar gyfer pobl hŷn dros 55 oed)
 • Contractwr - Williams Homes (Bala) Cyf
 • Dyddiad cwblhau– Mawrth 2019

Maes Coetmor, Bethesda

 • 10 tŷ tair-ystafell wely a 8 tŷ dwy-ystafell wely
 • Yn cael eu datblygu mewn partneriaeth gyda DU Construction
 • Dyddiad cwblhau – Ionawr 2020

Datblygiadau wedi’u cwblhau

Plas y Coed, Porth Penrhyn, Bangor

 • 4 x fflat un llofft
 • 4 x tŷ dwy lofft
 • 2 x tŷ tair llofft
 • Contractwr – Watkin Jones Homes
 • Dyddiad cwblhau – Mai 2018

Penmorfa, Tywyn

 • 5 x tŷ dwy lofft
 • Contractwr - Chesworth Brothers
 • Dyddiad cwblhau - Gwanwyn 2018

Plas yr Wylan, Bangor

 • 3 fflat un ystafell wely
 • 6 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwr – GMC

Tan y Bryn, Bangor

 • 6 ty dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Chwefror 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Llys Mathieson, Tŷ Cegin, Bangor

 • 5 tŷ dwy ystafell wely
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Contractwyr – GMC

Mae’r stad wedi cael ei henwi ar ôl cyn-bennaeth tai Arfon, y diweddar Oscar Mathieson a wnaeth llawer i gymuned Maesgeirchen

Fflatiau Stryd Edmund ac Ambrose, Hirael, Bangor

 • 10 fflat un ystafell wely
 • 5 fflat dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – Anthony Dever
 • Dyddiad cwblhau – Pasg 2017

Tir Tywod, Pwllheli

 • 4 ty dwy ystafell wely
 • 3 byngalo dwy ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol a rhai sy’n tan-feddiannu
 • Cwblhawyd mis Ebrill 2016
 • Contractwyr – GMC

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â CCG ar 0300 123 8084 neu ymholiadau@ccgwynedd.org.uk.

Wenallt Uchaf, Dolgellau

 • 8 ty dwy ystafell wely
 • 4 ty tair ystafell wely
 • Unedau ar gyfer anghenion cyffredinol
 • Contractwr – GMC
 • Dyddiad cwblhau – Gwanwyn 2017
Yn ôl i'r top