Mae Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig yn Gymdeithas Ddiwydiannol a Darbodus wedi ei gofrestru a rheolau elusennol. 

Rhif Cymdeithas Diwydiannol a Darbodus: 30776R. 
Rhif Landlord Cofrestredig Cymdeithasol: L152.

Cartrefi Cymunedol Gwynedd Cyfyngedig is an Industrial and Provident Society registered with charitable rules. 

Industrial and Provident Society Number: 30776R.
Registered Social Landlord number: L152